Almicork - sportovní centrum
Dodaná podlaha:
Grabo
Rozsah zakázky:
460 m²
Termín realizace:
2006