Bytový soubor Za školou
Praha, CZ
Dodaná podlaha:
Kährs
Rozsah zakázky:
1 500 m²
Termín realizace:
2010