Kampus Masarykovy univerzity
Brno, CZ
Rozsah zakázky:
3 000 m²
Termín realizace:
2005