Nad Botičem
Praha, CZ
Dodaná podlaha:
Kährs
Rozsah zakázky:
4 500 m²
Termín realizace:
2008