Nová Liboc
Praha, CZ
Dodaná podlaha:
Kährs
Rozsah zakázky:
3 800 m²
Termín realizace:
2006