Nový Jundrov
Brno, CZ
Dodaná podlaha:
Kährs, Witex
Rozsah zakázky:
2 000 m²
Termín realizace:
2008