Rezidence Pechlátova
Praha, CZ
Dodaná podlaha:
Kährs
Rozsah zakázky:
2 000 m²
Termín realizace:
2008