Rezidence Sacre Coeur 2
Praha, CZ
Dodaná podlaha:
Kährs
Rozsah zakázky:
10.000 m²
Termín realizace:
2017