Rezidence Švédská

Ikona - Švédská Praha, CZ
Dodaná podlaha:
Solidfloor, Kährs
Rozsah zakázky:
6 400 m²
Termín realizace:
2009