PLÁVAJÚCA, ALEBO LEPENÁ KRYTINA?

Je to ako so všetkým, obe varianty pokládky podlahovej krytiny, teda plávajúca a lepená, majú svoje pre aj proti. Ale dobrá správa hneď na začiatku, u množstvo krytín už dnes výrobcovia ponúkajú rovnaký dekor s oboma spôsobmi pokládky (napr. vinyly a SPC krytiny z kolekcií KPP, Wineo atď.), takže pri nerozhodnosti môžete v jednom byte či dome skombinovať oba varianty bez dizajnových kompromisov. A tiež existuje „hybridný“ spôsob pokládky, ale to až na záver...

Lepené podlahy, ako vyplýva z názvu, sú celoplošne (pevne) prilepené k spodnej podkladovej vrstve. Oproti tomu plávajúca podlaha nie je pevne spojená s podkladom, ale voľne na ňom leží. Jednotlivé dielce/lamely plávajúcej podlahy sa môžu spájať lepidlom v drážkach, ale dnes už prevažuje skôr suchý spôsob bez lepidla, tzv. zámkový spoj. Plávajúci spôsob rozšírili v 80. rokoch minulého storočia laminátové krytiny, ktoré ako prvé prišli so zámkovými spojmi (skôr ako drevené podlahy).

Samozrejme vždy záleží od prvotného zváženia, čo človek od podlahy očakáva, aké situácie môžu nastať, a od toho by sa mala odvíjať aj voľba spôsobu pokládky. Takým základným kritériom je čas, resp. dĺžka doby, na ktorú si chcete podlahu zaobstarať. „Paušalizoval by som to na súčasnú spoločnosť, ktorá žije rýchlejším tempom, než bolo zvykom u našich rodičov a starých rodičov. Vtedy bolo štandardné, že sa zaobstarala jedna vec, ktorá v rodine fungovala desiatky rokov, či už to boli spotrebiče, ako práčka, rádio, ale aj zariaďovacie predmety. Dnes ľudia žijú rýchlejšie, všetky tieto veci sú menené častejšie, vrátane podláh. Aj to nahráva plávajúcemu spôsobu,“ hovorí Tomáš Poor, vedúci regionálneho predaja spoločnosti Kratochvíl parket profi.


ČAS:

Výmena plávajúcej podlahy je rýchlejšia, jednoduchšia a cenovo menej náročná

Pokiaľ plánujete krytinu len na určité časové obdobie a viete, že ju budete chcieť za desať pätnásť rokov meniť, tak by ste mali uvažovať o plávajúcej podlahe, pretože následná výmena je podstatne rýchlejšia, jednoduchšia, bez stavebného ruchu a cenovo menej náročná ako v prípade celoplošne prilepenej podlahy.

Fenoménom súčasnej (ekonomickej) situácie je stúpajúci záujem o nájomné bývanie, čo je ďalšia príležitosť uvažovať o plávajúcej pokládke. „Ak bývate v nájomnom byte a nepáčia sa Vám tam podlahy, asi ich nebudete vytrhávať, keď po skončení nájmu budete musieť uviesť byt do pôvodného stavu. Môžete však na existujúcu a nevyhovujúcu krytinu položiť plávajúcu podlahu, ktorú v okamihu, keď vám nájomná zmluva skončí, tak ju len ľahko rozoberiete (na rozdiel od celoplošne prilepenej krytiny) a odnesiete si ju napríklad do nového podnájmu,“ radí Tomáš Poor z KPP.

 

KVALITA PODKLADU:

Plávajúca podlaha je menej náročná na pevnosť podkladu

Všetky podlahové krytiny potrebujú suchý, pevný a rovný podklad. Najmä z pohľadu pevnosti v ťahu však lepené podlahy vyžadujú vyššie parametre. Vtedy je vhodná a možná aj jediná možná inštalácia krytiny plávajúcim spôsobom, ktorá je menej náročná na kvalitu podkladu čo sa týka pevnosti v ťahu. Samozrejme nesmie dochádzať k vertikálnym pohybom podkladu, tzn., že sa nesmie podklad hojdať, to je základná podmienka pre pokládku plávajúcim spôsobom aj lepením.

Nutnosť pevnosti podkladu vysvetľuje Tomáš Poor z KPP: „Každá krytina v rámci svojho životného cyklu vplyvom klimatických podmienok pracuje, rozťahuje sa a zmršťuje. A pokiaľ je krytina prilepená, tak podklad musí mať takú pevnosť, aby tieto pohyby krytiny zvládol vyrovnať, čo môže byť občas problém pri rekonštrukciách, keď sa podklad tvári, že je rovný, suchý, ale v rámci pevnosti nie je bez ďalšej úpravy dostatočne pevný pre lepenie.


DIZAJN A PLOCHA:

Prilepená podlaha nepotrebuje dilatáciu a ani prechodové lišty

Aj keď to zatiaľ vyznieva, že benefity plávajúcej pokládky prevažujú nad plošným lepením, aj celoplošné lepenie má svoje výhody, ktoré plávajúca pokládka nedokáže ponúknuť. A tým je napríklad inštalácia väčších jednoliatych plôch bez dilatačného prerušenia, teda bez prechodových líšt (prahov) medzi miestnosťami. Pokiaľ pokladáte krytinu plávajúcim spôsobom, tak musí byť dodržané oddeľovanie jednotlivých plôch, tzn. vo dverách musí byť ponechaná medzera medzi krytinou a musia tam byť prechodové lišty. V prípade celoplošného lepenia je možné pokladať členité plochy v jednom kuse, čo môže vyhovovať viacerým z pohľadu čistého dizajnu.


OPRAVA PODLAHY:

Jednotlivé lamely je možné vymeniť u oboch pokládok

Oprava podlahy je možná pri oboch variantoch pokládok. Plávajúca pokládka ponúka dva spôsoby opravy, prvým a časovo náročnejším spôsobom je demontáž celej podlahy až k lamele, ktorú treba vymeniť, a opätovné zloženie krytiny. Druhou možnosťou je výmena len dielca uprostred plochy, ale realizátor musí mať know-how, ako na to.

Pri lepenej pokládke je výmena dielca v ploche relatívne jednoduchšia, ale relatívne, pretože je tiež pracná, v podstate to je hodinárska práca a realizátor opäť musí mať skúsenosť, byť manuálne zručný a musí mať potrebnú dávku trpezlivosti, aby nepoškodil vedľa ležiace dielce. „Oprava je teda možná pri oboch spôsoboch pokládok, ale zatiaľ čo plávajúcu podlahu zvládne položiť aj šikovný kutil, tak pri výmene dielca už to nie je také jednoduché a z pozície kutila by som sa do toho nepúšťal, ani pri lepenej, ani plávajúcej,“ radí odborník z KPP .

 

PODLAHOVÉ KÚRENIE:

Vhodné sú obidve varianty pokládky

Kladenie na podlahové kúrenie je možné oboma spôsobmi. Pri celoplošnom prilepení má podlaha lepšiu tepelnú vodivosť, resp. nižší tepelný odpor, ale jedná sa o také hodnoty, ktoré sú pre bežného užívateľa ťažko rozoznateľné.

Pokiaľ hovoríme o elektrickom podlahovom kúrení, tak pre lepenú podlahu musí byť kúrenie zaliate mazaninou, aby lepená podlaha mala pevný podklad. Pri plávajúcich krytinách je možné vykurovacie systémy inštalovať na podklad a rovno na ne položiť krytinu.

 

AKUSTIKA:

V miestnosti je tichšia lepená podlaha

V rámci akustiky majú oba systémy pokládky odlišné vlastnosti. U podláh riešime dva druhy akustiky, zjednodušene povedané akustiku v miestnosti, teda hlučnosť krytiny, ktorú vydáva pri chôdzi alebo pri jej používaní, a teda zvuky, ktoré vracia do miestnosti. A potom akustiku riešime z pohľadu prenosu zvukových vĺn do konštrukcie budovy a teda zvuky v miestnosti pod podlahou. Pokiaľ toto porovnáme, tak v prípade plávajúcej pokládky je krytina hlučnejšia v rámci miestnosti, kde ju používame, ale neprenáša toľko zvukov do ďalších miestností. U lepených podláh to je naopak, prilepená krytina je v rámci miestnosti tichšia, ale môže dochádzať k prenosu zvukových vĺn do miestností, ktoré sú najmä pod tou krytinou.


 

VLHKOSŤ:

Skôr než pokládku je potrebné zohľadniť vhodnosť samotnej krytiny

Požadované hodnoty vlhkosti podkladu aj prostredia sú rovnaké u oboch typov pokládky. Skôr treba zvážiť, či samotná krytina je vhodná do vlhkého prostredia. V prípade celoplošného prilepenia krytina znesie aj horšie podmienky, pretože lepidlo podrží krytinu pri vyšších hodnotách ako pri plávajúcom spôsobe. Na druhej strane v prípade dlhodobo trvajúcich vlhkých podmienok môže dôjsť k nevratnému poškodeniu krytiny.

 

LAMINÁTOVÉ PODLAHY:

Výrobcovia odporúčajú len plávajúcu pokládku

V prípade laminátových podláh väčšina výrobcov vyložene neodporúča celoplošné lepenie. Dôvod je ten, že u laminátov je zvyčajne nosičom HDF doska, ktorá reaguje na zmeny vlhkosti, teda pracuje. Celoplošné prilepenie by bránilo tomuto pohybu, takže by mohlo dôjsť k poškodeniu krytiny.


 

SCHODY:

Krytinu je nutné prilepiť

Vo všeobecnej rovine nehrá z pohľadu pokládky priestor až takú rolu, napriek tomu sú miesta, kde je nutné krytinu vždy prilepiť, a to sú schody!

 

NA ZÁVER:

Existuje hybrid medzi lepenou a plávajúcou pokládkou

Hybridné nie sú len autá, ale aj podlahy – existujú totiž podložky, najmä protihlukové, ktoré ponúkajú benefity oboch pokládok. „Podlahár v takom prípade nepoužíva lepidlo, ale na podklad položí na voľno len podložku, ktorá má na vrchnej strane fóliu (napr. Silent Premium), pod ktorou je lepiaca vrstva. Fólia sa tesne pred pokládkou krytiny strhne a priamo na lepiacu vrstvu podložky sa aplikuje krytina. Po zavalcovaní a zaschnutí drží krytina priamo na podložke, nie na podklade,“ predstavuje tretiu možnosť pokládky Tomáš Poor z KPP. Takéto riešenie výrazným spôsobom zvyšuje akustický komfort krytiny a súčasne máte celoplošne prilepenú krytinu, ktorú ale môžete kedykoľvek bez poškodenia podkladu demontovať.